Generelle Vilkår

 

Standard Vilkår
Leverandør av strøm er Red Sea Energy AS. En som  kjøper strøm fra oss er kalt «kunde». Betingelsene i avtalevilkårene aksepteres når kunden søker om bytte til Red Sea Energy som strømleverandør. Kundeforholdet er opprettet når Red Sea Energy har akseptert søknaden. Kunden plikter å sette seg inn i betingelsene nedenfor. Levering av strøm fra Red Sea Energy skjer i henhold til vilkårene nedenfor. Dersom forhold ikke er berørt i avtalevilkårene, gjelder Forbrukerombudets standard kraftleveringsavtale. Oppdaterte vilkår vil til enhver tid være å finne på Red Sea Energy sine internettsider www.redsea.energy.

Oppstart
Red Sea Energy har ikke ansvar dersom en kunde som bestiller strøm fra Red Sea Energy bryter en bindende avtale med en annen leverandør. Red Sea Energy forbeholder seg retten til å kredittsjekke nye strømkunder. Red Sea Energy forbeholder seg retten til å ikke akseptere kunder for leveranse av strøm. Kraftleveransen starter innenfor angrefristen dersom praktisk mulig. Kunden vil derfor ved angring innenfor fristen bli fakturert for forbrukt kraft, jf angrerettloven §21, men eventuelle faste avgifter vil bli trukket ut. Det opplyses om at kunden ved angring blir satt på ventestrøm hos sin nettleverandør og at det derfor vil være fordelaktig for kunden å finne en ny kraftleverandør fremfor å si opp avtalen.

Pris
Månedspottpris (områdepris) fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool + gjeldende månedgebyr, påslag pr kWh og offentlige avgifter. Spot følger kraftbørsen. Fastpris garanteres i 12 måneder. Etter 12 måneder kunden blir varslet dersom det skulle være noen endringer.

Fakturering
Avtalen faktureres månedlig – etterskuddsvis. Fakturaen er sendt per epost, Post, eller kan også opprettes avtalegiro med månedlig trekk direkte fra kundens bankkonto.

Mislighold
Ved purring beregnes purregebyr. Vedr. inkasso refereres det til Inkassoloven (lov av 13. mai 1988 nr. 26). Dersom betaling ikke skjer innen betalingsfristen, kan strømleveransen stanses etter 14 dagers forutgående varsel, dersom kunden ikke innen den tid har reparert betalingsmisligholdet.

Personvern
Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. E-postadresser vil ikke videreformidles uten kundens samtykkeE