ዋጋታት ኤለክትሪክ ብሰንኪ ቀረብን ጠለብን እዩ ዚድረኽ ።

ልዑል ጠለብ = ክቡር ዋጋ ኤለክትሪክ ።

ትሑት ጠለብ = ሕሱር ዋጋ ኤለክትሪክ ።

ዝትዓደገሉ

ዝትዓደገሉ ነቶም ኣብ ዕዳጋ ዅሉ ናይ ዋጋ ምቅይያር ክትረኽቡ ትደልዩ ኢዩ።

እቲ ዝበለጸ ጎኑታቱ ኣብ ሃሩር ወይ ቈራሪ ወቕቲ ዘይህልወሉ እዋን ኢዩ።
ኣብ ከምዚ ግዜ ናይ ኤለክትሪክ ጠለብ ዝወሓደ ይኸውን። ሒደት ጠለብ ንዋጋ ኤለክትሪክ ይንክዮ።ስለዚ ዝሓሰረ ሓይሊ ትረክብ ኣለኻ፨ኺ ማለት እዩ።

ጕድኣቱ ኣብ ግዜ ዛሕሊ እዩ። ኣብ ግዜ ዛሕሊ ጠለብ ኤሌክትሪክ ሓፍ ይብል፣ በዚ ምኽያት ድማ ዋግኡ ይኸብር።

ካልእ ጕድኣቱ ኸኣ ንቑጽን ሒደት ንፋስን ብዙሕ ምህርቲ ዘይርከቦ ግዜ እንተ ኾይኑ እዩ ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዋጋ ኤለክትሪክ ዝያዳ ኽቡር ይኸውን።

 

 ቀዋሚ ዋጋ

ቀዋሚ ዋጋ ትንቡይ እዩ ። ማለት ዋጋ ኤለክትሪክ ዕዳጋ ዘሎ ብዘየገድስ ሓደ ዓይነት ዋጋ ኢኻ እትረክብ።

እቲ ቐዋሚ ዋጋ ብኸመይ እዩ ዚቐውም ?

ብኸመይ ነዚ ዋጋ ኣቁዊምናዮ ብዝብል ሕቶ፣ ኣቐዲምና ዝዓደግናዮ ናይ መጻኢ ጸዓት እዩ።

እቲ ረብሓ ፦ ኣብ ቆራርን ደረቕን ወቕቲ ዋጋ ዕዳጋ ልዑል ኣብ ዝዀነሉ እዋን እቲ ቐዋሚ ዋጋ ካብቲ ዋጋ ዕዳጋ ዝተሓት ይኸውን።

ጉድኣቱ፦ ዋጋ ዕዳጋ ታሕቲ ክወርድ ከሎ፣ ብፍላይ ኣብ ግዜ ክረምቲ፣ እቲ ቐዋሚ ዋጋ ኣይቅየርን እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ፣ ዋጋ ዕዳጋ ወይ ስፖት ክ ወርድን ክድዪብን ከሎ፣ እዚ ቀዋሚ ዋጋ ኣብ ሓደ ደው ይብል።
(መዘኻኸሪ፥ ክረምቲ ኣብ ኖርወይ ሶመር ማለት እዩ። ግዜ ጻሓይ። ንኽረምቲ ከም ጊዜ ዛሕሊ ገይርና ስለ ንወስዶ።)