• ብኸመይ ጻዓት ንሸይጥ ብቀዳምነት ኣንብብ ኣብዚ፥ ገጽ 
  • ብዛዕባ እተፈላለየ ዓይነት ውዕላት ኤለክትሪክ ኣንብብ ኣብዚ፥ ገጽ 
  • ንዓኻ ዚበቅዕ ምረጽ።
  • ፎርም ትእዛዝ ስደድ።
  • ካብቲ ትእዛዝካ እተቐበልናሉ እዋን 14 መዓልቲ ጸኒሑ ቀይሕ ባሕሪ ጸዓት ነቲ ሓይሊ ኼብጽሖ ኺጅምር እዩ። ወይ ድማ ኣቀዲሙ፣ ከም ዓሚል ዝተሰማመዖ።