ምጅማር

ብ ሮቤል ወልደሚካኤል ሸያጣይን ኣካያዲ ትካልን ብምኽንያት ስርዓት(system) ኣብ ቦትኡ ዘይምምጻእ፥ ምድንጛያት ድሮ ብ 2019 ትካል ቀይሕ ባሕሪ ኤነርጂ ፍሉይ ናይ ኤለክትሪክ ዋጋታትን ፍሉይ ናይ ዓማዊል ኣገልግሎትን ሒዙ ናብ ዕዳጋ ኤለክትሪክ ክትኣቱ ተዳልዩ ጸኒሑ። ሓይሊ ቐይሕ ባሕሪ ገና ምምዝጋብ ዘይጀመረ ስለምንታይ እዩ፧ ቅድሚ ሓደ ወሃቢ ጸዓት ትካል ኣገልግሎት ምጂማሩ፣ ኣገደስቲ መሳርሒታት ምስ ሲስተም ዝተሓሓዙ አቲ …

ምጅማር Read More »