ስፖት(SPOT)

ስፖት ዕዳጋ ከምዘሎ ኮይኑ። እዚ ዓይነት ውዕል ኤለክትሪክ ነቶም ከም ዕዳጋ ዘሎ ዋጋታት ክረኽቡ ዝደልዩ እዩ። ብልጽነቱ ድማ ኣብ ግዜ ክረምቲ ኣዝዩ ሕሱር ይኸውን።

  • ቀይሕ ባሕሪ ንስፖት ካብ ሰለስተ ሳንቲም ን ሓደ ኪሎ ጸዓት (kWh) ወሲኹ ይሸይጥ።
  • 19 kr ን ወርሒ።
  • ካልእ ተወሳኺ የብሉን።
  • ገደብ የብሉን(Ingen binding)።

ን ስፖት(SPOT) ምስ ካልኦት ውዕላት ከተወዳድሮ ትደሊ፧


    ቁጽሪ ቴሌፎን

    ብ SMS ዝመጸኣኩም ኮድ ኣብዚ ጸሓፍዎ።    ወርሓዊ ተወሳኺ