ስፖት(SPOT)

ስፖት ዕዳጋ ከምዘሎ ኮይኑ። እዚ ዓይነት ውዕል ኤለክትሪክ ነቶም ከም ዕዳጋ ዘሎ ዋጋታት ክረኽቡ ዝደልዩ እዩ። ብልጽነቱ ድማ ኣብ ግዜ ክረምቲ ኣዝዩ ሕሱር ይኸውን።

  • ቀይሕ ባሕሪ ንስፖት ካብ ሰለስተ ሳንቲም ን ሓደ ኪሎ ጸዓት (kWh) ወሲኹ ይሸይጥ። (ምስ ሰርቲፊካትን ቀረጽን : 4.13 ሳንቲም ን ሓደ ኪሎ ጸዓት )
  • ናይ መስርሕ 19 kr ን ወርሒ። (ምስ ቀረጽ 25%: 23.75 kr)
  • ካልእ ተወሳኺ የብሉን።
  • ገደብ የብሉን(Ingen binding)።

ን ስፖት(SPOT) ምስ ካልኦት ውዕላት ከተወዳድሮ ትደሊ፧


    ቁጽሪ ቴሌፎን    ወርሓዊ ተወሳኺ