ቀዋሚ(FASPRIS)

ቀዋሚ ዋጋ ወርሓዊ ሓደ ዓይነት ዋጋ ኣለዎ። ብልጫታቱ ድማ ኣብ ጊዜ ሓጋይ ዕዳጋ ክድይብ ከሎ ይሓስር።

  • ካብ 899 kr ን ወርሒ( ኤልሰርቲፊካትን (el-sertifikat)ቀረጽን (mva) የጠቃልል)።
  • ካልእ ተወሳኺ የብሉን።
  • ን 12 ኣዋርሕ ገደብ ኣለዎ(med binding)።

ቀዋሚ(FASPRIS) ምስ ካልኦት ውዕላት ከተወዳድሮ ትደሊ፧


    ቁጽሪ ቴሌፎን