ቀዋሚ(FASPRIS)

ቀዋሚ ዋጋ ወርሓዊ ሓደ ዓይነት ዋጋ ኣለዎ። ብልጫታቱ ድማ ኣብ ጊዜ ሓጋይ ዕዳጋ ክድይብ ከሎ ይሓስር።

  • ካብ 349 kr ን ወርሒ።
  • ካልእ ተወሳኺ የብሉን።
  • ገደብ የብሉን(Ingen binding)።

ቀዋሚ(FASPRIS) ምስ ካልኦት ውዕላት ከተወዳድሮ ትደሊ፧


    ቁጽሪ ቴሌፎን

    መረጋገጺ ኮድ (ኣብ SMS መጺካ፨ኪ ኣሎ።)