ኣብ ኖርወይ ናይ መጀመርያ ትካል ጸዓት ብቡዙሕ ቛንቛታት ዝቐርብ ኣገልግሎት ዓማዊል!

ብብዝሒ ዓማዊልና ዝጠልብዎ ዓይነት ጸዓት ውዕል

 • ወሰኽ፥ 4.65 øre/kWh 
 • ናይ መስርሕ፥ 49 kr ንወርሒ
 • ገደብ፥ የብሉን

Med en billig strømavtale er hverdagen mye enklere!

ዝሓሰረ

ብቕንዕና

ኣገልግሎት ዓማዊል ብ ትግርኛ

ውዕላትና ሑሱራት እዮም። ንኣምነሉ፣ ናይ ኤሌክትሪክ ዉዕል ሕሱርን ቀሊልን ምስ ዝኸዉን እዩ።

ዝትዓደገሉ

ዝተዓደገሉ ማለት ትካል ጸዓት ቀይሕ ባሕሪ ዝዓደገሉ ዋጋ ማለት እዩ። ወሰኽ ከምዚ ዝስዕብ ኢዩ፡

 •  4.65 ሳንቲም ን ሓደ ኪሎ ጸዓት።
 • ናይ መስርሕ 49 kr ን ወርሒ።
 • ቀረጽን ናይ ኤሌክትሪክ ሰርትፊኬትን ዘጠቃለለ እዩ።
 • ካልእ ተወሳኺ የብሉን።
 • ገደብ የብሉን(Ingen binding)።

ቀዋሚ(FASTPRIS)

ቀዋሚ ዋጋ ወርሓዊ ሓደ ዓይነት ዋጋ ኣለዎ። ብልጫታቱ ድማ ኣብ ጊዜ ሓጋይ ዕዳጋ ክድይብ ከሎ ይሓስር።

 • 2.2 kr/kWh
 • ካልእ ተወሳኺ የብሉን።
 • ቀረጽን ናይ ኤሌክትሪክ ሰርትፊኬትን ዘጠቃለለ እዩ።
 • ን 12 ኣዋርሕ ገደብ ኣለዎ(med binding)።