Strømpriser er drevet av produksjon og etterspørsel. 

Høy etterspørsel = dyre strømpriser.

Lav etterspørsel= billige strømpriser.

                  Innkjøpspris

                                       (Nåværende markedspris)

Innkjøpspris er for deg som ønsker å få med alle prissvingninger i markedet.

Fordelen er når det er ikke så varm eller kald sesong. Her vil nok være mindre etterspørsel på kraft/strøm. Lite etterspørsel presser ned strømprisen. Derfor får man en billigere strøm.

Ulempen kan være i kalde sesonger som i vinter. I slike sesonger vil det være et høyt etterspørsel, og dermed dyrere strømpriser.

En annen ulempe er når det er tørt, lite vind og lite produksjon. Her vil også strømprisene være dyrere.

          FASTPRIS 

Fastpris er forutsigbar. Det vil si du får samme pris uavhengig av markedets strømprisene per dags dato. 

Hvordan er Fastprisen satt opp? 

Vi kjøper kraften (fra produsenter) nå for fremtiden med høy risiko. 

Fordelen: i kalde og tørre sesonger når markedsprisen er høy, vil Fastprisen være lav. 

Ulempen: når markedsprisen/spottprisen går ned, vanligvis mot sommertiden, vil Fastprisen ligge uendret. Med andre ord: man får ikke prissvingningene med i Fastprisen.