Hva er nett? 

  • Nettet som du får kraften gjennom.   

Hvem eier nettet? 

  • Både private og offentlig bedrifter eier nettet. Det finnes over 100 netteiere i Norge.

Hva er nettleie? 

  • Nettleie er penger hver strømforbruker betaler for å kunne få strøm(kraft) gjennom nettet. 

Hvorfor betaler vi nettleie? 

  • Pengene som du betaler til nettet går til å vedlikeholde nettet. For eksempel bytte ut det gamle. Og hvis det skjer ulykke der nettet blir ødelagt, må det være noen som betaler for å fikse dette. Derfor vi betaler nettleie. 

Må vi betale nettleie? 

  • Ja. Det er statregulert. Og ifølge norskloven må alle betale nettleie. Les mer om lover her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301

Hvem bestemmer på nettleieprisen? 

  • Det er selve netteierne som bestemmer prisene.  
  • Nettleieprisene kan varierer fra sted til sted. 
  • En netteier selger til samme pris til alle nettbrukere(deg/du) på det området netteieren er. 

Hva er forholdet mellom en netteier og en kraftleverandør som Red Sea Energy AS? 

  • Red Sea Energy AS kan på ingen som helst måte påvirke nettleien. Nettleieprisen er uavhengig av strømprisen.