Betalingen skjer etterskuddsvis. Det betyr du betaler etter du har brukt. 

Det faktureres første dagen i neste måned med 14 dagers betalingsfrist. 

Denne fristen må du selv passe på før den går videre til inkasso. 

 

Etter du har inngått en strømavtale med Red Sea Energy, har du 14 dagers angrerett. Utenfor denne fristen har du ikke angrerett. 

Du kan likevel si opp avtalen dersom du har gått glipp av angreretten. Oppsigelsen er på 14 dager. For eksempel: Du inngår en avtale med Red Sea Energy den 01.01. 2021. Til den 14.01.2021 har du angrerett. Fra og med den 15.01.2021 kan avtalen ikke trekkes. Hvis du sier opp likevel, flytter du til den leverandøreren som du ønsker etter 14 dager. Altså i slutten av måneden. 

 

Vi har tre forskjellige strømavtaler: 

  • SPOT 
  • Fastpris 

SPOT følger kraftbørsen/markedet. Vi selger til deg med 3-7 øre/kWh i påslag. 

Fastpris er fast gjennom et helt år.  Du betaler samme pris måned etter måned. 

Les mer om fordelen:  her.

Elsertifikat er en statsregulert lite påslag. Dette påslaget skal til å støtte norske kraftprodusenter til å produsere 100% fornybar energi. Elsertifikat er planlagt frem til 2035. Elsertifikat sats i 2020 er 0.186. Det tilsvarer ca. 0.5 øre/kWh. 

Slik regnes ut vår Spotpris som du betaler:

Eksempel:

  1. SPOT pris i markedet = 20 øre/kWh
  2. + 3 øre/kWh i påslag
  3. + Elsertifikat 
  4. * MVA(moms)

[(20 øre/kWh) + (3 øre/kWh) = 23 øre/kWh +  0.5 øre/kWh (elsertifikat)] = 

*  MVA(moms): 25% *23.5 øre/kWh

=  29.375 øre/kWh. 

Les her om Elsertifikat satsene.