قبض برق بعد استفاده شدن پرداخت می شود. یعنی وقتی که یگ ماه برق را استفاده کردی، ماه بعدی قبض برق برای شما ارسال میشود. معمولان بعد از ارسال قبض برق شما ۱۴ رزو فرصت دارین که بپردازید. 

این مدت چهارده روز را خود شما مسولین که قبض برق تان را پرداخت کنید، در غیر ان صورت قبض برق تان به شرکت (Innkasso)ارسال می شود. 

پس از خرید برق از شرکت (Red Sea Energy AS)14 روز حق انصراف دارید. خارج از این مهلت، شما حق انصراف ندارید. اگر حق انصراف را از دست داده اید، همچنان می توانید قرارداد خرید را فسخ کنید. مهلت اطلاع رسانی 14 روز است. به عنوان مثال: شما در تاریخ 2021.01.01 با Red Sea Energy قراردادی منعقد می کنید. تا 14.01.2021 شما حق انصراف دارید. از تاریخ 15.01.2021، توافق تان قابل لغو نیست. اگر به هر حال لغو کنید، پس از 14 روز به ارائه دهنده مورد نظر خود منتقل خواهید شد. یعنی آخر ماه.

ما دو نوع فروش برق را به مشتریان مان عرضه می کنیم:

  • قیمت خرید(Innkjøpspris)
  • قیمت ثابت(Fastpris) 

شما برق را با قیمت مارکیت دریافت می کنید. علاوه براین، به ازای هر کیلووات در ساعت،  اضافه‌هزینه بین ۲ تا ۷ سنت ماهانه پرداخت می‌کنید. 

قیمت ثابت برای شماست که خواهان یگنواختی قیمت در طول سال هستید. اگر نمی خواهید شگفتی های قیمتی داشته باشید. 

اینجا بیشتر بخوان:  her.

همه تامین کنندگان برق ملزم به خرید یک حجم معین از گواهینامه های برق هستند. هدف از صدور گواهینامه ها سودآوری بیشتر برای تولیدکنندگان برق برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و برق آبی است. هزینه های گواهینامه های برق با عرضه و تقاضا متفاوت است و در هزینه اضافی(påslag) قیمت برق لحاظ می شود. 

اینجا بیشتر در مورد مالیت دولت برای برق را بخوانیدLes her