Grunnen til strømpriser

ما در دوره ای هستیم که قیمت برق به طور غیرعادی بالاست. البته کارهای زیادی وجود دارد که می توانید برای کاهش قبض برق خود انجام دهید. چند دلیل که باعث افزایش قیمت برق می شود. مصرف بالا نظر به تولید برق، بارندگی کم و همچنان صادرات برق به خارج از کشور. در سال جاری […]

Sparestrøm dari

اقداماتی که می تواند مصرف برق شما را کاهش دهد ما در دوره ای هستیم که قیمت برق به طور غیرعادی بالاست. البته کارهای زیادی وجود دارد که می توانید برای کاهش قبض برق خود انجام دهید. دلایل زیادی وجود دارد که باعث افزایش قیمت برق می شود. مصرف بالا  برق نظربه تولید برق، بارندگی […]