Bevart

Forvaltning 

Red Sea Energy handler den fysiske kraften fra NORDPOOL børsen. Også kjøper den finansielle kraften fra NASDAQ OMX  børsen. Forskjellen er at på Nordpool børsen kjøpes kraften som en får levert hjem, men på NASDAQ kun det finansielle (kjøpe først og selge den tilbake), blir ikke levert noe fysiskkraft. 

På NASDAQ kan en kjøpe en fremtidligkontrakt, det vil si: kjøpe nå, selge den tilbake for samme pris i framtiden. Når kraft er på tilbud , kjøper Red Sea Energy masse kraft ved en fremtidligkontrakt. 

Forvaltningavtalen er basert på den kraften Red Sea Energy har kjøpt på forhånd. I denne avtalen kan Red Sea Energy derfor gi kunden en prisgaranti på strømprisen. 

Fordelen: Red Sea Energy selger kraften til kunden billigere en SPOT og Fastpris. Denne avtalen ligger vanligvis, i snitt, 22% under SPOT-markedet i de fleste sesonger. 

Ulempen: det kan hende spottmarkedet(dagens markedspris) er mye lavere enn Forvaltning. Typisk mot sommertiden. 

  Bestill nå