Av Rob Weldemichael

Selger og Daglig Leder

Oppstart er forsinket på grunn av system forhold

Allerede i 2019  har Red Sea Energy AS vært klar i å komme inn i strømmarkedet med sitt unikt strømtilbud og unik kundeservice. 

Hvorfor har Red Sea Energy ikke startet enda?

For at et strømselskap kommer i gang med driften, kreves det en del system relaterte oppgaver som må være på plass.  Fra starten av 2019 innførte staten på vegne av Norges Vassdrag Energi (NVE) at enhver virksomhet som opererer i energibransjen skal overføre den tradisjonelle måten som tidligere var i bruk, til et heldigtalt.  Disse selskaper i energibransjen inkluderer både både energiproduserer og nettselskaper. 

Tidligere når strømselskaper registrerte kunder så førte de dette manuelt. For eksempel måtte strømselskapene ringe sluttforbrukeren, hvor de spurte både om sikrings ID og målestand. 

Dette har nå blitt gjort digitalt. Alle deltagere i energibransjen skal ha et eget kundeinformasjonsystem(KIS). KIS systemet skal være integrert med den nye statens kommunikasjonsløsning; Elhub. Elhub er den sentrale enheten som kommuniserer mellom alle sider(Som kraftprodusenter, nettselskaper, strømselskaper osv.) i energibransjen.  

Hvor er Red Sea Energy i forhold til systemet?

Vi har hatt en lang utfordring med bygging av Kundeinformasjonsystemet. Startet prosjektet flere ganger, hvorav vi gikk fra et til et annet IT selskap flere ganger. Leverandører av dette type system er ganske mange. Men ofte er det enten for dyrt, eller systemleverandørene ikke kunne prioritere prosjektet vårt. 

Red Sea Energy sitt KIS systemet er nå på plass endelig etter en lang ventetid. Selve systemet er ferdig og klar til bruk. Vi har integrert det meste mot Elhub. Det som er igjen for å sette i gang er å få en godkjenning fra Elhub slik vi kan komme i gang raskere. Selv om oppstarten var planlagt til den 25.04.2021.  Der ligger en liten forsinkelse fra Elhub som har hindret at vi enda ikke er klare til å begynne å registrere inn kunder. 

Publisert: 24.05.2021