Påslag: 2 øre/ kWh

Fastbeløp: 29 kr/mnd 

Binding: NEI

På Nett

På-Nett  følger Spot-markedet på Nord Pool børsen, og du får strømmen til spotpris. Tilleget er et lite månedlig fastbeløp, og et påslag per kWh.

  • 2 øre/kWh i påslag 
  • 29 kr/mnd 
  • Inkluderer el-sertifikat og mva.
  • Ingen  skjulte gebyrer.  
  • Ingen binding.

FASTPRIS

Fastpris er for deg som vil ha forutsigbarhet. Fastprisen er fast gjennom et helt år. Hvis du ikke ønsker pris overraskelser, er denne avtaleform for deg.  Vi kjøper fastprisen for deg opp til 3 år i fremtiden. Prisen på fastprisavtalen varrierer fra tid til tid. 

  • Ta kontakt med oss dersom du ønsker fastpris strømavtalen. 

    Høyt forbruk i forhold til kraftproduksjon, lite nedbør og ikke minst eksport av strøm til utlandet. Til nå i år har Norge netto eksportert 15,5 TWh. Det tilsvarer årsforbruket til rundt 800.000 norske husstander, ifølge NVE.